สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกจำรัส คำราพิศพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผอ.กองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางให้กำลังใจนักกีฬาเปตองตำบลท่าศาลา

วันที่ 4 มีนาคม 2566
นายกจำรัส คำราพิศพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและผอ.กองการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางให้กำลังใจนักกีฬาเปตองตำบลท่าศาลา
ด้วยการอัดฉีดเงินสนับสนุน
จำนวน2,000บาททีมละ1000บาท
ให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
ทีมนักกีฬาเปตองทั้งประเภทชายและ
หญิงให้คว้าชัยชนะมาสู่ตำบลท่าศาลาต่อไป


แสดงความคิดเห็น