สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ต้อนรับรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา13.00-14.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา
และนายวิเชียร พิละกัญทาประธานเครือข่ายภาคประชาชน
ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ นาคบัว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและนายเจริญ น้อยพินิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมคณะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ
ศูนย์ความยุติธรรมชุมชนตำบลท่าศาลา
รวมถึงการบริการประชาชนด้านกฎหมาย
และความยุติธรรมผ่านระบบ One Stop Service
โดยใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการรับบริการด้านกฎหมาย
รวมถึงการให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ
ของศูนย์ความยุติธรรมชุมชนตำบลท่าศาลา
ในการให้บริการประชาชนต่อไป


แสดงความคิดเห็น