สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


งานเทศกิจ ได้จัดเจ้าหน้าทีออกเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต บนถนนสายหลักบ้านบวกครกหลวง หมู่ที่ 1

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.
งานเทศกิจ ได้จัดเจ้าหน้าทีออกเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต บนถนนสายหลักบ้านบวกครกหลวง หมู่ที่ 1

ภาพดังกล่าวเป็นภาพขณะปฏิบัติงานของหน่อยงาน เทศกิจ เทศบาลตำบล ท่าศาลา

หากผิดพลาดประการใดทางหน่วยงานป้องกันขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สายด่วนงานป้องกัน 086-429-7640 “หน่วยงานป้องกันเทศบาลตำบลท่าศาลายินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมง


แสดงความคิดเห็น