สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมบูรณ์ บุญเรือง สมาชิกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต1 เป็นประธาน ในการเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ณ ลานกิจกรรม เทศบาลตำบลท่าศาลา ประกอบด้วยแกนนำสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม และตำบลท่าศาลา เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัว ได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ให้มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ที่มีอาการบาด เจ็บฉุกเฉินในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย


แสดงความคิดเห็น