สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล และประชาชนในตำบลท่าศาลา
ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น