สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) เนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองล้านนาโดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดและตัวแทนผู้สูงอายุอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่และนอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมรำวงย้อนยุคให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน


แสดงความคิดเห็น