สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านจันทร์

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วย กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านจันทร์ ตามโครงการจัดงานมุฑิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยได้ออกไปดำเนินการในทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านจันทร์


แสดงความคิดเห็น