สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ เชียงใหม่ถนนสวย เมืองดอกไม้งาม อำเภอพร้าว ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ประธานชมรมองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นอำเภอพร้าว ที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว กล่าวต้อนรับท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว กล่าวรายงาน ได้รับเมตตาธรรมจากคณะสงฆ์อำเภอพร้าว โดยท่านพระครูปรีชาภิวัฒน์ ประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยวัดทุ่งหลวง , ท่านพระครูวิวัฒน์สุภาคม เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม วัดป่าตุ้มดอน และท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด ประธานคนพร้าวรักษ์ป่า พร้อมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว หน่วยงาน ส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา หมวดทางหลวงพร้าว และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองพร้าว หน่วยงาน กลุ่ม องค์กร และพลังมวลชน ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเชียงใหม่ถนนสวย เมืองดอกไม้งาม อำเภอพร้าว ณ สนามกีฬาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว โดยพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นดอกทองอุไรเกาะกลางถนน 4 เลน เข้าสู่เมืองพร้าว ให้เป็นถนนที่สวยที่สุด ด้วยดอกไม้ สร้างความสวยงามให้เมืองพร้าวของเรา พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเปิดป้ายหมู่บ้านป่าตุ้มดอน ติดกับทางหลวงพร้าว บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5


แสดงความคิดเห็น