สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ออกกำลังกาย เช็คความพร้อมสมาชิกศูนย์สร้างสุข

วันที่12 พฤษภาคม 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุข
สำหรับกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ ณ อาคารศาลาสหกิจ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ออกกำลังกาย
เช็คความพร้อมสมาชิกศูนย์สร้างสุข
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากโดย มูลนิธิจิตรักษ์ ให้ความรู้ในกิจกรรมการออกกำลังที่เหมาะสมในวัยสูงอาย
และนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลาให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ม.พายัพ โดยสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และดร ญาณิศา จันทร์เส็ง
ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ได้บรรยายพิเศษ และถาม-ตอบข้อห้ามที่พึงระวัง
แก่สมาชิกศูนย์สร้างสุข เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่ และร่วม”ส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์ให้ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง” ในวันที่14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา08.00-17.00 น.


แสดงความคิดเห็น