สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว


ลำดับ 4352

ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ

ลำดับ 4194

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

อ่านต่อ

ลำดับ 4075

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมตอบแบบประเมิน ITA

อ่านต่อ

ลำดับ 4073

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมตอบแบบประเมิน ITA

อ่านต่อ

ลำดับ 3638

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ (ตำแหน่งสัตวแพทย์)

อ่านต่อ

ลำดับ 2878

อบต.ขุงคง เรื่องรับโอน

อ่านต่อ

ลำดับ 2876

เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องการย้าย การรับโอน การโอน

อ่านต่อ

ลำดับ 2795

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1

อ่านต่อ

ลำดับ 2347

กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ลำดับ 2173

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ