สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์


กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักการปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2564

บรรยายหลักปฏิบัติราชการที่ดี 1 บรรยายหลักปฏิบัติราชการที่ดี 2 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ ระบบงานคดีปกครอ อ่านต่อ

จำนวนโครงการกิจกรรมและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

จำนวน-Safety-zone-ที่จัดทำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ

[อบต.แม่คะ] โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เพื่อลดการเผา ลดหมอกควัน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ได้ดำเนินการจัดอบรมการหมักปุ๋ยไม่พลิกกลับกองวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ใน "โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เพื่อลดกา อ่านต่อ

มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนภายในตำบลแม่คะ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ นำโดย นายณะรินทร์ รินทร์ฟอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งานสาธารณะสุข และ งานพัฒนาชุมชน ได้มอบถุงยังชีพ อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดคลิกที่ลิ้งได้เลยนะคะ https://www.tessabanomkoi.go.th/news_detail.php?doIP=1... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

อ่านต่อ