สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์

 

ลำดับ 14883

เทศบาลตำบลท่าศาลายินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบา​ลตำบลท่าศาลา ต้อนรับ อ่านต่อ

ลำดับ 14873

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ออกกำลังกาย เช็คความพร้อมสมาชิกศูนย์สร้างสุข

วันที่12 พฤษภาคม 2566 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุข สำหรับกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ ณ อาคารศาลาสหกิจ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ออกกำลังก อ่านต่อ

ลำดับ 14847

แผนพัฒนาจังหวัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570)

อ่านต่อ

ลำดับ 14796

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

อ่านต่อ

ลำดับ 14673

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วม กิจกรรม Big Day รณรงค์โค้งสุดท้ายให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง งดซื้อสิทธิ ขายเสียง มุ่งสู่ “การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ”

วันนี้ (9 พ.ค. 66) ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำ อ่านต่อ

ลำดับ 14657

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ โดยได้รั อ่านต่อ

ลำดับ 14476

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) เนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองล้านนาโดยมีกิจกรรมการ อ่านต่อ

ลำดับ 14446

การประชุม​สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่​ ครั้งที่2/2566

การประชุม​สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่​ ครั้งที่2/2566 วันนี้​ (27​ เมษายน​ 2566) เวลา​ 09.00​ น.​ ที่โรงแรมจอมเทียน​ ปาล์ม​ บีช​ โฮเท็ล​ แอนด์รีสอร์ท​ จ.ชลบุรี​ นายจำรัส คำราพิศ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บ อ่านต่อ

ลำดับ 14441

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมเนื่องใน วันเทศบาล วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลากล่าวว่าเข้าสู่กิจกรรมวันเทศบาลและได้กล่าวถึงที่มาของ วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม อ่านต่อ

ลำดับ 14430

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการ ขับขี่อย่างปลอดภัยถูก กฎจราจรและลดความเสี่ยง จากอุบัติเหตุในการเดินทาง

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการ ขับขี่อย่างปลอดภัยถูก กฎจราจรและลดความเสี่ยง จากอุบัติเหตุในการเดินทาง ณ อ่านต่อ