สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่าน นายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม และท่านภูบุรีรัตน์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง และเวลา 0.9.30 น. ได้นำบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกันพัฒนารอบๆบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม


แสดงความคิดเห็น