สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

้เทศบาลตำบลท่าศาลา และประชาชนชาวตำบลท่าศาลา ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน วันปิยมหาราช 2565

เทศบาลตำบลท่าศาลา และประชาชนชาวตำบลท่าศาลา
ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในคล้ายวันสวรรคต
พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง
ตัวแทนจากองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลท่าศาลา
ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
เนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช 2565
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
NBT NORTH จังหวัดในภาคเหนือ จัดพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม https://youtu.be/uzCf1V7DKGE


แสดงความคิดเห็น