สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.น้ำบ่อหลวง ร่วมกับประธานสภา – สมาชิกสภาฯ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.13 (สันป่าตอง) จัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ชนิดของพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เห็นความสำคัญ และรู้จักนำสมุนไพรไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ สวนสมุนไพร อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

   


แสดงความคิดเห็น