สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการ “สันมหาพนเมืองสะอาดและน่าอยู่”

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกปฏิบัติงานล้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ตามโครงการ “สันมหาพนเมืองสะอาดและน่าอยู่”  เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศ และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


แสดงความคิดเห็น