สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการ “สันมหาพนเมืองสะอาดและน่าอยู่”

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานล้างถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ตาม โครงการ “สันมหาพนเมืองสะอาดและน่าอยู่” เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศ และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


แสดงความคิดเห็น