สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปลูก ปรับ แผนพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงาน เทคนิค และวิธีการบำรุงรักษา ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการปลูก ปรับ แผนพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงาน เทคนิค และวิธีการบำรุงรักษา ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม


แสดงความคิดเห็น