สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย มี นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ในนามตัวแทนผู้จัดงานโครงการ
สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหรือ
ประเพณีลอยกระทงเป็นเทศกาลที่น่าประทับใจ
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศชมความโดดเด่น
ในอัตลักษณ์ของความเป็นประเพณี ท้องถิ่น
ความงดงามจากโคมไฟล้านนา
ที่ประดับประดาตามพื้นที่ต่างๆ
ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจ
และได้เรียนรู้ถึงประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาไปด้วย
ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่
สามารถสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงามเหล่านี้
ให้คงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งตำบลท่าศาลา
เป็นแหล่งผลิตโคมไฟล้านนาที่เก่าแก่
และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ
จึงได้จัดแสดงนิทรรศการซุ้มโคมไฟล้านนาทุกหมู่บ้าน
ซุ้มส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ
การประกวดกระทงใหญ่ กระทงใบตอง
การประกวดคุณยายนพมาศ
และหนูน้อยนพมาศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
รวมทั้งให้ประชาชาชนได้สัมผัสบรรยากาศ
ช่วงเทศกาลยี่เป็ง อีกด้วย
ข้อมูล:กองการศึกษา
ภาพ:ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจโครงการ
สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น