สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดินพัฒนาวัด ในท้องถิ่น ชุมชน ครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกันเก็บกวาด ล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และพัฒนาวัด ตามโครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดินพัฒนาวัด   ในท้องถิ่น ชุมชน ครั้งที่ 12 ณ วัดสันป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก


แสดงความคิดเห็น