สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน พัฒนาวัดในท้องถิ่นชุมชน

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดทำโครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดินฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 ตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมช่วยกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดติยะสถานไทยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันมหาพน

 


แสดงความคิดเห็น