สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน พัฒนาวัดในท้องถิ่นชุมชน ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดทำโครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน พัฒนาวัดในท้องถิ่นชุมชน ครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมหาพนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมช่วยกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ วัดหนองหล่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น