สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการรักษ์ศีลเสริมศิริมงคล กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว

 

 

เทศบาลตำบลหารแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ จัดโครงการรักษ์ศีลเสริมศิริมงคล กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565


แสดงความคิดเห็น