สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์เพื่อให้ประชาชน นักเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต)


แสดงความคิดเห็น