สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัเชียงใหม่

วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 4  กรกรฎาคม 2565) เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก พื้นที่บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ที่ 4 และบ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น