สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุน้ำบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมทำน้ำมันเขียว พิมเสนน้ำ และยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

   


แสดงความคิดเห็น