สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปี 2566

28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมการทำซาลาเปา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยมีนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง


แสดงความคิดเห็น