สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและกลุ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติดในตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและกลุ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติดในตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ และทางผู้นำชุมชน ประชาชน ได้ร่วมใจเดินขบวนรณรงค์ในหมู่บ้านเพื่อต่อต้านยาเสพติด

 


แสดงความคิดเห็น