สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการฝึกอบรมทบทวน ประจำปี 2565 พนักงานป้องกันภัย สมาชิก อปพร. และ OTOS เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน ประจำปี 2565 พนักงานป้องกันภัย สมาชิก อปพร. และ OTOS ของ เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัด ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น