สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ) สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ปี 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ) สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ปี 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น