สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.น้ำบ่อหลวง ร่วมกับประธาน – สมาชิกสภาอบต.น้ำบ่อหลวง จัดโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง

   


แสดงความคิดเห็น