สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง

เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นายอาทิตย์ ท้าวศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่่สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยอ่าง และ หมู่ที่ 9 บ้านป่าไม้แดง


แสดงความคิดเห็น