สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราชาวท้องถิ่นไทย รักษ์ความสะอาด” กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราชาวท้องถิ่นไทย รักษ์ความสะอาด” กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ บริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณพื้นที่รอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น