สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการบริหารจิตด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธิ หลักสูตรชินนสาสมาธิ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 และวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน (ฝ่ายติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบริหารจิตด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธิ หลักสูตรชินนสาสมาธิ ณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 และบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 ตำบลสันมหาพน โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น