สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 (โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ถังดับเพลิง) ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.น้ำบ่อหลวง


แสดงความคิดเห็น