สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2566

17 – 20 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง นำโดยนายเจริญ ซ้อนฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด. รองปลัด. หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่อบต.น้ำบ่อหลวง ลงพื้นที่จัดโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยส่งเสริมลดการใช้กล่องโฟมและพลาสติกหูหิ้วเพื่อลดขยะที่ต้นทาง รวมถึงการส่งเสริมประชาชนนำร่องการทำถังขยะเปียกในชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์มาตรการ/ข้อบัญญัติการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ณ สถานที่กำหนดในชุมชน

   


แสดงความคิดเห็น