สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว ออกมอบกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 28 มีนาคม 2565


แสดงความคิดเห็น