สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง นางสาวมณีประภา ชัยวุฒิ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น