สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ให้ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


แสดงความคิดเห็น