สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลแม่โป่ง เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมอบให้กับประธาน อสม. บ้านหมู่ที่ 1-6 และ หมู่ที่ 9-10 ตำบลแม่โป่ง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป เทศบาลตำบลแม่โป่ง ขอขอบพระคุณมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชียที่อนุเคราะห์ถุงยังชีพฯ ในครั้งนี้ค่ะ

 


แสดงความคิดเห็น