สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลแม่โป่ง รับมอบถุงยังชีพฯ จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นางสาวมณีประภา ชัยวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร แหล่งสายวงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รับมอบถุงยังชีพฯ จากมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคเอเชีย

 


แสดงความคิดเห็น