สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

เทศบาลตำบลแม่โป่ง นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)


แสดงความคิดเห็น