สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลอมก๋อย รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภออมก๋อย จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อลดความเสี่ยงและความปลอดภัย ในชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยง ในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย


แสดงความคิดเห็น