สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลอมก๋อย ตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วม 7 วันระวังอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมกับ อำเภออมก๋อย สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย อปพร. ชรบ. และสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ (จุดอมก๋อย) ตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วม 7 วันระวังอันตราย ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางอย่างมีความสุขและปลอดภัย รณรงค์ให้สวมใส่หมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง


แสดงความคิดเห็น