สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลอมก๋อยมอบถุงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย

เทศบาลตำบลอมก๋อย นำโดยสมาชิกสภา พร้อมนายนิรันดร์ ธิปธนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอมก๋อย นายธีระวัฒน์ วิเศษคุณ ผู้อำนวยการกองช่าง นางพัชรี ฝั้นเมา ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย ลงพื้นที่มอบถุงปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19


แสดงความคิดเห็น