สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยการเร่งระบายน้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และกั้นกระสอบทรายในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ


แสดงความคิดเห็น