สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว เข้าศึกษาดูงานเรื่องแนวทางการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565


แสดงความคิดเห็น