สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหารแก้ว ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากผลกระทบจากพายุโนรู เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565


แสดงความคิดเห็น