สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหารแก้ว ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ที่กักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แสดงความคิดเห็น