สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ที่กักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลหารแก้ว นำโดยท่านจักราวุธ กันมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ที่กักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แสดงความคิดเห็น