สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้าน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ หมู่บ้านนภาธานี หมู่ที่ 4 ตำบลหารแก้ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ต่อไป


แสดงความคิดเห็น