สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว ร่วมกับ กศน.อำเภอหางดง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปูนาตำบลหารแก้ว จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูนา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565


แสดงความคิดเห็น